فلاشینگ کار – فشم

فلاشینگ کار - فلاشینگ - رویال فلاشینگ - فلاشسنگ نما - فلاشینگ پنجره

اجرای فلاشینگ بام ، فلاشینگ نما و فلاشینگ پنجره؛ توسط رویال فلاشینگ در پروژه فشم واقع در خیابان ميگون .

 

 

 برای اصلاعات بیشتر با رویال فلاشینگ در تماس باشید.

فلاشینگ کار

16 بهمن 1397