پروژه تهران 3

فلاشینگ کار - فلاشینگ نما - فلاشینگ پنجره - فلاشینگ بام - فلاشینگ

اجرای نصب فلاشینگ بام  توسط رویال فلاشینگ در پروژه تهران

 

 برای اصلاعات بیشتر با رویال فلاشینگ در تماس باشید.

18 دی 1397