فلاشینگ – میدان توحید

فلاشینگ کار - فلاشینگ نما - فلاشینگ پنجره - فلاشینگ بام - فلاشینگ

اجرای فلاشینگ نما ، فلاشینگ بام  توسط رویال فلاشینگ در پروژه میدان توحید

 

 برای اصلاعات بیشتر با رویال فلاشینگ در تماس باشید.

فلاشینگ کار

18 دی 1397